ACLON

Tác dụng:

  • Giảm đau, kháng viêm trong thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm đốt sống cứng khớp.