ALLOPURINOL 300 vỉ DMC

Tác dụng:

  • Bệnh gút mãn tính, tăng acid uric-huyết thứ phát hay do xạ trị hoặc hóa trị các bệnh tăng bạch cầu & ung thư.
  • Bệnh sỏi thận, vẩy nến.