AN THẢO – TRỊ NHIỆT MIỆNG

65,000

Công dụng:

➡️  Thanh vị, dưỡng âm, sinh tân dịch. Thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, trừ ôn dịch. Tiêu viêm, chống nhiễm khuẩn.