CECOXIBE 100MG

Tác dụng:

  • Ðiều trị viêm khớp dạng thấp & các bệnh viêm xương khớp ở người lớn.