CELECOXIB 200 VIDI

Tác dụng:

  • Điều trị viêm khớp dạng thấp và các bệnh viêm xương khớp ở người lớn.
  • Giảm đau cấp trong đau bụng kinh ở phụ nữ.
  • Điều trị bổ sung trong polip tuyến trong gia đình “familial adenomatous polyposis” (FAP).