CELECOXIB 200MG AN

Tác dụng:

  • Giảm triệu chứng trong điều trị viêm xương khớp, viêm khớp dạng thấp và viêm cột sống dính khớp.
  • Celecoxib được chỉ định ờ người lớn.