DIACEREIN 50-HV US

Tác dụng:

  • DIACEREIN 50-HV được chỉ định điều trị đường uống dài hạn đặc hiệu đối với các bệnh thoái hóa khớp (viêm xương khớp và các bệnh có liên quan).