Green Colons – Hỗ trợ giảm rối loạn tiêu hoá, viêm đại tràng cấp và mãn tính

150,000

Công dụng:
⏩ Hỗ trợ tăng cường tiêu hoá.
⏩ Hỗ trợ giảm rối loạn tiêu hoá, viem đại tràng cấp và mãn tính.
Xuất xứ: Việt Nam