THIOGAMMA600MG

Tác dụng:

  • Điều trị các rối loạn cảm giác do bệnh viêm đa dây thần kinh đái tháo đường.