Tiền Thiên Đan – Hỗ Trợ Giảm Sự Phát Triển Của U Xơ Tiền Liệt Tuyến

165,000

Công dụng:
➡️  Hỗ trợ giảm các triệu chứng do bị u xơ (phì đại) tiền liệt tuyến
➡️   Hỗ trợ giảm sự phát triển của u xơ (phì đại) tiền liệt tuyến.
Xuất xứ: Việt Nam