Xoang Bách Phục – Hỗ trợ giảm dị ứng, bớt viêm xoang

125,000

Thành phần sản phẩm:

✔️  Cao Kinh Giới Tuệ 220mg (Nụ hoa kinh giới), Cao Kim Ngân Hoa 150mg, Hoắc Hương 100mg, Cao Mật Lợn 30mg, Cao Tạo Giác Thích 30mg (Gai bồ kết), ImmuneGamma® 50mg